ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιήσεις

Περισσότερο από ένας αιώνας ζωής της ΜΙΝΕΡΒΑ έχει αποδείξει ότι τα προϊόντα
που δεν προδίδουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών τους μπορούν να είναι και να
παραμείνουν διαχρονικά.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ επί σειρά ετών πιστοποιείται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης
της ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων καθώς και διαχείρισης της υγείας και της
ασφάλειας στην εργασία.

Τα εργοστάσια της ΜΙΝΕΡΒΑ διαθέτουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου
ποιότητας με μακρόχρονη αναλυτική εμπειρία και επιτυχή συμμετοχή σε διεθνείς
διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές ικανότητας.

Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας ελαίων και λιπών της ΜΙΝΕΡΒΑ είναι ένα από
λίγα εταιρικά εργαστήρια αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου
(International Olive Oil Council).

Πρόσφατα, η ΜΙΝΕΡΒΑ χορηγήθηκε με τις εξής πιστοποιήσεις:

Our quality & safety certificates